NUMER

TEMAT

0

Kratery

1

Moment bezwładności

2

Wahadło rewersyjne

3

Składanie sił

4

Spadanie ciał

5

Żyroskop

8

Lepkość

10

Moduł Younga

11

Prędkość dźwięku

12

Moduł sztywności

20

Cechowanie termopary

28

Przewodność cieplna izolatorów

29

Rozszerzalność cieplna metali

30

Rezystancja włókna żarówki

33

Napięcie powierzchniowe

40

Dyfuzja elektronów w tranzystorze

43

Pomiar rezystancji

44

Rezystancja metali i półprzewodników

51

Oscyloskop

53

Zawada obwodów RLC

54

Rezonans w obwodzie RLC

57

Hallotron

64

Pole magnetyczne Ziemi

65

Rozładowanie kondesatora

72

Cechowanie spektroskopu

75

Współczynnik załamania szkła

77

Soczewki

78

Luneta

84

Siatka dyfrakcyjna

104

Bateria fotowoltaiczna

1 października 2017 © Kazimierz Pater