Opisy ćwiczeń


NUMER

TEMAT

1

Moment bezwładności

3

Składanie sił

4

Spadanie ciał

5

Żyroskop

8

Lepkość

10

Moduł Younga

11

Prędkość dźwięku

12

Moduł sztywności

20

Cechowanie termopary

29

Rozszerzalność cieplna metali

30

Rezystancja włókna żarówki

33

Napięcie powierzchniowe

43

Pomiar rezystancji

44

Rezystancja metali i półprzewodników

57

Hallotron

64

Pole magnetyczne Ziemi

65

Rozładowanie kondesatora

75

Współczynnik załamania szkła

75A

Współczynnik załamania szkła

78

Luneta

84

Siatka dyfrakcyjna

15 kwietnia 2017 © Kazimierz Pater