Adres:
Politechnika Wrocławska
Instytut Fizyki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Pokój:
228 (budynek A-1)
Telefon:
(71) 320 20 20
E-mail:
Wlodzimierz.Salejda@pwr.edu.pl
WWW
http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/